Užgavėnių laužas nušvietė taką pavasariui

Data :2016-02-10
Užgavėnių laužas nušvietė taką pavasariui

Tirpo ir ištirpo Užgavėnių lauže žiema, užliediškių linksmai iš kiemo išvaryta. Lašininio ir Kanapinio kova baigėsi kaip dera – Lašininis kartu su žiema pasislėpė, o Kanapinis iki soties lašinių ir blynų prisivalagęs visus Užgavėnių svečius blynais su braškių uogiene vaišino. Gaspadinės prie pečiaus vos spėjo kiaušinienę su spirgais kepti ir košę į dubenėlius dėti – taip visi skubėjo pasisotinti, kad tik skanesnis kąsnis tektų, kad iki soties prisivalgę Gavėnią pragyventų.

Pasistiprinę kaimo bernai varžėsi, kas greičiau rąstą ant ožio perpjaus, iš peklos išlindę velniukai ir raganiukės bulves į krepšį įmesti taikėsi, o daktaras vis su vaistais aplink vaikščiojo, negaluojančius mikstūra gydė, nervus raminančiųjų siūlė.

Blukį aplink patampę, blogus darbus ir mintis į vieną vietą surinkę visi patraukė prie laužo, kur Morė kartu su žiema liepsnose pradingo, Blukis su visais negerais darbais supleškėjo.

Taip linksmai nusiteikę Žiemą išvijome, o dabar dar linksmiau pavasario lauksime.


Visos naujienos...