:: Bendruomenės centras->Parama ::

Asociacija "Užliedžių bendruomenės centras" turi paramos gavėjo statusą, kurį patvirtina VĮ "Registrų centras" išduotas paramos gavėjo pažymėjimas. Paramą galima teikti skiriant 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio ir apie tai deklaravus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba pervedant finansinę paramą į bendruomenės sąskaitą  LT694010042502286606, DNB bankas, banko kodas 40100.

Paramos gavėjo pažymėjimas