:: Bendruomenės centras->Apie bendruomenę ::

       Bendruomenės centrą steigti paskatino kitų kaimų pavyzdys. Įsteigę bendruomenes ir sutelkę jėgas įvairių kaimų žmonės įgyvendino projektus naudodamiesi valstybės ir Europos Sąjungos skiriama parama kaimo plėtrai. Užliedžiai sparčiai plečiasi, čia gyvena daug jaunų šeimų, gausu vaikų ir jaunimo, tačiau nėra sąlygų bendruomenės socialiniams ir visuomeniniams poreikiams tenkinti. Jį pagerinti galima tik bendru darbu įgyvendinant projektus.

      Steigiamasis susirinkimas įvyko 2009 m. gruodžio 1 d. Jame dalyvavo 9 Užliedžių kaimo gyventojai, Kauno r. Vietos veiklos grupės projektų vadovė Jolanta Malinauskaitė. Užliedžių bendruomenės centro steigėjai: Gražvydas Pilsudskis, Edita Čepienė, Laima Janušauskienė, Audronė Jautakienė, Laima Pilipavičienė, Virgilijus Piekus, Bronius Janušauskas, Judita Šimkienė, Arvydas Šimkus. Susirinkimo protokolu nutarta steigti asociaciją „Užliedžių bendruomenės centras“, kuri buvo įregistruota VĮ Registrų centras 2009 m. gruodžio 29 d.

     Bendruomenės centro tikslas – suburti kaimo gyventojus, rengti projektus ir bendromis jėgomis gerinti gyvenimo kokybę kaime.

2021 m. sausio 1 d. asociacija vienijo 43 narius.