:: Mokykla ::

         Pagrindinė seniūnijos gyvenvietė – Užliedžiai – rašytiniuose šaltiniuose minimi nuo 1680 metų. Kaimo pavadinimas kilęs pagal kairįjį Nevėžio intaką upelį Lieda. Važiuojant nuo Kauno pusės, Romainių ar Sargėnų, kaimas yra už Liedos.

        18 amžiuje Juozapas Zabiela valdė Užliedžių dvarą, o spaudos draudimo metais 1864-1904, kaime veikė slapta lietuviška mokykla. Šios mokyklos daraktoriumi buvo valstietis Mykolas Noseckis, mokęs vaikus lietuvių ir lenkų kalbomis. 1892 m., mokykla buvo susekta. 1924 m. buvo įkurta pirmoji pradinė mokykla,. Išlikusioje 1933 m. mokyklos nuotraukoje galima suskaičiuoti, kad tuomet mokėsi 35 mokiniai, 1979 m. – 27. Grąžinus mokyklos pastatą buvusiems jo savininkams, 1989 m. mokykla buvo perkelta į Užliedžių kultūros namų patalpas, kurias geranoriškai savivaldybei perdavė buvusio LVA mokomojo ūkio darbuotojai, už pajus išsipirkę pastatą. Mokykloje tuo metu dirbo du pedagogai, mokėsi 26 mokiniai. 1992 m. į Užliedžių kultūros namus buvo perkelta Linkuvos devynmetė mokykla. Pradinė mokykla buvo reorganizuota į Užliedžių devynmetę mokyklą. Mokykloje dirbo 13 pedagogų, mokėsi apie 90 moksleivių iš Užliedžių ir Giraitės gyvenviečių. Mažėjant mokinių skaičiui, 1999 m. mokykla vėl buvo reorganizuota į pradinę. Pradinėje mokykloje tuo metu dirbo trys pedagogai, mokėsi 37 mokiniai. Vykdant Kauno rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarką, 2005 m. mokykla buvo reorganizuota į Domeikavos vidurinės mokyklos (dabar Domeikavos gimnazijos) Užliedžių skyrių. Dirba keturi mokytojai: Virginijus Piekus, Iveta Audejaitienė, Rita Baranauskienė, Vilma Nikontienė. Mokykloje nėra jungtinių klasių, o nuo 2015 m. rugsėjo 1 dienos bus suformuotos 5 klasės: priešmokyklinio ugdymo grupė 7 vaikučiai, 1-oje klasėje planuojama mokyti 10, 2-oje – 12, 3-oje –10, 4-oje –11 moksleivių. Planuojama, kad mokykloje mokysis 50 mokinių. Mokykloje dirba ir konsultuoja logopedas. Po pamokų veikia dramos būrelis „Žiogelis“ (vad. Iveta Audejaitienė), muzikos būrelis „Pūkelis“(vad. Kęstutis Visockas), mokytojų pastangomis pradedama įsijungti į Jūrų skautų veiklą. Vyksta dailės, šokių užsiėmimai, veikia dziudo klubas „Cunamis“. Jau aštuoneri metai mokytoja Iveta Audejaitienė kviečia vaikus stoti į respublikinį gamtos mylėtojų klubą „Lutučiukai“. Tai papildoma veikla vaikams, mylintiems gamtą ir norintiems ją pažinti. 

Mokyklos  telefonas – 567 343.